EEG (Elektroensefalografi), tüketici davranışlarını anlamak için kullanılan önemli nörobilim tekniklerinden biridir. EEG cihazı, bireylerin beyin dalgalarını ölçerek, belirli pazarlama uyaranlarına verdikleri nörolojik tepkileri analiz eder. Tüketicilerin belirli reklamlara, ürünlere veya marka mesajlarına verdikleri duygusal ve bilişsel tepkileri izlemek için EEG kullanılır. Bu yöntem, tüketicilerin bilinçaltı duygularını ve dikkat düzeylerini ölçerek, hangi pazarlama stratejilerinin daha etkili olduğunu belirlemeye yardımcı olur. Sonuç olarak, EEG verileri, pazarlama kampanyalarının optimize edilmesi ve tüketiciye yönelik ürün geliştirme süreçlerinde değerli iç görüler sağlar.