Göz izleme cihazları, tüketici davranışlarını anlamak için yaygın olarak kullanılan nörobilim tekniklerinden biridir. Bu cihazlar, katılımcıların görsel dikkatlerini ve odaklandıkları noktaları izleyerek, belirli uyaranlara verdikleri tepkileri analiz eder. Göz hareketleri ve sabitlenme noktaları, tüketicilerin hangi ürünlere, reklamlara veya mağaza içi düzenlemelere daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyar. Bu veriler, pazarlama stratejilerinin optimize edilmesi ve ürün tasarımının iyileştirilmesi için kullanılır. Göz izleme cihazları, tüketicilerin bilinçaltı karar mekanizmalarını ve dikkat dağılımını inceleyerek, daha etkili pazarlama kampanyaları oluşturulmasına katkı sağlar.