Yayın Tarihi: 04.09.2023 14:01
Isparta Nöro Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (INBUM) 20 Kasım 2020 tarihli 31310 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik ile faaliyetlerine başlamıştır. INBUM özellikle sosyal bilimler alanındaki nöro bilim ile ilişkilendirilen tüm deneysel çalışmalarla araştırmacılara gerekli altyapıyı sunarken bilim dünyasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.